Inhoudelijke verantwoording: link naar pdf>>
Financiële verantwoording: link naar pdf>>

Beloningsbeleid Stichting Herstelacademie Haarlem en Meer

Bestuur
De stichting kent een stichtingsbestuur, bestaand uit 4 personen. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werk voor de Herstelacademie (pro deo).

Medewerkers
Medewerkers van de Herstelacademie worden beloond conform de CAO GGZ. Sommigen (3) worden gedetacheerd vanuit respectievelijk de RIBW-KAM en GGZinGeest. Anderen (2) zijn in dienst van de Stichting. 

Vrijwilligers
De vrijwilligers bij de Herstelacademie ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding.