KOPP staat voor Kind van Ouder(s) met Psychische Problemen.

Het opgroeien met een ouder of ouders met psychische problemen kan op volwassen leeftijd tot problemen leiden.

De zelfhulpgroep KOPP is een groep waarin lotgenoten met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen.

In elke bijeenkomst komt er een bepaald thema aan bod dat we gaan bespreken.

Het is een doorlopende groep waardoor tussentijdse instroming in de groep mogelijk is. Vooraf vindt een kennismakingsgesprek met de procesbegeleider plaats om samen met jou te kijken naar jouw verwachtingen en de samenstelling van de groep.

WANNEER
Eens per 14 dagen (even weken) op dinsdag van 10.00-12.00 uur

Groep is gestart op dinsdag 3 maart 2020. Deelnemen is nog mogelijk.

PROCESBEGELEIDER: Christa Schavemaker

KOSTEN
Aan de groep zijn geen kosten verbonden

INFORMATIE EN AANMELDING
Aanmelden bij voorkeur via het aanmeldingsformulier via deze website. 

Voor meer informatie: administratie@herstelacademie.org of 06-33735694

     
KLIK OF TIK OP: