Een belangrijk uitgangspunt van de herstelbeweging ggz is dat cliënten van de ggz het roer in eigen handen moeten nemen/krijgen. Ook de ggz weet inmiddels dat eigen kracht en eigen regie van de cliënt van groot belang is.

Voor eigen regie is zelfkennis nodig en de kracht om op grond van die zelfkennis het eigen leven vorm te geven. Er zijn spirituele oefeningen die deze twee voorwaarden voor eigen regie binnen eigen bereik brengen. Daar gaat deze voordracht over. Het zijn hele nuchtere basisoefeningen, niks hoogdravends.

WANNEER: 
Maandag 29 juni van 15.00 - 17.00 uur
Maandag 19 oktober van 15.00-17.00 uur

WAAR: 
Leonardo da Vinciplein 73, 1e etage, Haarlem

KOSTEN
Aan de lezing zijn geen kosten verbonden

INFORMATIE EN AANMELDING 
Aanmelden bij voorkeur via het aanmeldingsformulier op deze website.
Voor meer informatie: administratie@herstelacademie.org of 06- 33735694


KLIK OF TIK OP:


Mo Gerritse, docent en illustraties Herstelacademie